Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2023-10-02 04:17:51
HTML:<p> <b>"Банк ЦентрКредит" АҚ Директорлар кеңесі өзінің </b><b>KZ2C00008621 (CCBNb3</b><b>4</b><b>) облигацияларын орналастыру туралы шешім қабылдады</b> </p> <p> А25D5G0, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 38 мекенжайы бойынша орналасқан «Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы инвесторларға Директорлар кеңесінің 19.08.2022 ж. үшінші облигациялық бағдарламасының шегінде облигациялардың алтыншы шығарылымын орналастыру жайында шешім қабылдағаны туралы хабарлайды (21.06.2022 жылғы № KZ93VHA00000982 Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, ISIN KZ2C00008621, CFI DBFXFR). </p> <h2 align="left">Облигациялар туралы мәліметтер:</h2> <table style="border-collapse: collapse; border-color: currentcolor; border-width: medium;" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr> <td style="border-color: windowtext; border-style: solid; border-width: 1pt;"> <p> Облигация түрі </p> </td> <td style="border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor; border-top: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-width: 1pt 1pt 1pt medium;"> <p> Қамсыздандырусыз купондық облигациялар </p> </td> </tr> <tr> <td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt;"> <p> Облигациялардың саны </p> </td> <td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;"> <p> 19 000 000 (он тоғыз миллион) дана </p> </td> </tr> <tr> <td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt;"> <p> Орналастыру бағасы </p> </td> <td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;"> <p> Орналастыру бағасы мәміле жасалған сәтте орын алған ең үздік нарықтық талаптарға байланысты белгіленеді </p> </td> </tr> <tr> <td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext; border-right: 1pt solid windowtext; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-left: 1pt solid windowtext; border-width: medium 1pt 1pt;"> <p> Орналастырылатын облигацияларды төлеу әдісі </p> </td> <td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor; border-width: medium 1pt 1pt medium; border-bottom: 1pt solid windowtext; border-right: 1pt solid windowtext;"> <p> Осы шығарылым облигацияларын төлеу қолмақол ақшасыз нысанда жүргізіледі </p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> <span style="color: red;"> </span> </p> <p> Шығарылым проспектісімен келесі мекенжай бойынша танысуға болады: Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 38, Қазынашылық орталығы, осы бөлімге жауапты басқарушы директор - Габасов Т.Р., тел. +7(727)259-85-98, ішкі 12100, 12192. </p> <p> </p>
Другие новости
2024-02-14 20:00:00
Купондық сыйақы төленген
2023-12-27 12:15:00
Купондық сыйақы төленген
2023-12-08 17:15:00
Осы арқылы «Банк ЦентрКредит»
Поиск по сайту