Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2021-10-29 00:00:00
ЦентрКредит Банк? Шымкент ?аласында жа?а б?л?мше ашты

?Банк ЦентрКредит? акционерл?к ?о?амы (б?дан кей?н ? Банк) ?аратау ауданы, Н?рсат ы?шамауданы, 197-?й, корпус 4А мекенжайында орналас?ан Банкт?? жа?а б?л?мшес?н?? ашылуы туралы хабарлайды.

 

?ЦентрКредит Банк?н?? жа?а б?л?мшес?н?? ашылуы ? клиенттер?м?зге ?арай ба?ыттал?ан кезект? ?адам, ? дейд? Банкт?? Бас?арма Т?ра?асы ?алым Х?саинов. ? ?аз?рг? к?н? ?лкен м?н бер?лет?н цифрлы? арналарды енг?зумен ?атар, б?з ЦентрКредит Банк?н?? е? ?зд?к сервистер?н барынша к?п ?аза?станды?ты? пайдалана алуы ?ш?н ЦКБ-н?? ???рл?к жел?с?н ж?йел? т?рде дамытуды жал?астыра отырып, классикалы? банкт?к ?ызмет к?рсету туралы да ?мытпаймыз. Шымкент ? ?те ?дем?, ?ар?ынды дамып келе жат?ан, ?леует? жо?ары, республикалы? ма?ызы бар ?ала. Б?зд?? банк?м?зд?? та?ы б?р б?л?мшес?н?? д?л осы жерде ашыл?анына шын ж?ректен ?уаныштымыз. ?ош келд???здер!?

 

ЦКБ-н?? жа?а б?л?мшес? ?аланы? орталы?ында, к?ребер?с? мен т?ра?ы ы??айлы жерде орналас?ан. Офист?? заманауи жабды?талуында б?л?мшен?? ?рб?р келуш?с?н?? ?з?н барынша жайлы сез?ну? ескер?лген. ЦентрКредит Банк?н?? б?л?кт? менеджерлер? жек т?л?а, сондай-а? за?ды т?л?а клиенттер ?ш?н банкт?к ?ызметтерд?? алуан т?р?н ?сынады.

 Б?л?мшен?? ж?мыс кестес?:

 Д?йсенб? ? ж?ма: 09:00 ? 18:00

Сенб?: 09:00 ? 16:00
Жексенб?: Демалыс

С?ра?тары?ыз болса, келес? телефон н?м?рлер? бойынша хабарласуды ?т?нем?з:


Жеке т?л?алар ?ш?н:
505 ? мобильд? телефоннан тег?н
WhatsApp +7 (747) 1111-505
За?ды т?л?алар ?ш?н:
605 ? мобильд? телефоннан тег?н                                                                                       WhatsApp +7 (747) 1111-605

Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-11-30 15:45:00
Банк ЦентрКредит – генеральный спонсор масштабного geek-фестиваля Almaty Geek Games Expo’23
2023-11-27 16:00:00
ЦентрКредит Банкі студенттерге арналған 2023 жылғы кейс-чемпионаттың демеушісі болды
Поиск по сайту