Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2020-04-30 10:49:00
ЦентрКредит Банк?н?? филиалдарында?ы б?л?мшелерд?? ж?мыс уа?ыты

??рметт? клиенттер!

С?здер ?ш?н ?з ес?г?м?зд? ?айта ашамыз! 2 мамырдан бастап Н?р-с?лтан, Алматы, ?ара?анды, Талды?ор?ан, Жез?аз?ан ж?не Т?рк?стан ?алаларында ЦентрКредит Банк?н?? ашы? б?л?мшелер?н?? т?з?м? ?л?ай?анын ?уана хабарлаймыз! Б?л?мшелерде жеке т?л?алар да, к?с?пкерлер де барлы? ?ажетт? ?аржылы? операцияларын ж?зеге асыра алады. Сонымен б?рге ?леуметт?к т?лемдер алу ?ш?н арнайы шоттарды ашулары?ыз?а, карта шы?аруды рес?мдеулер???зге ж?не к?птеген бас?а ?ызметтерд? алулары?ыз?а болады.

Б?л?мшелер?м?зд?? ж?мыс уа?ытымен танысулары?ызды с?раймыз.

Алматы ?аласында?ы филиалда:

№ 0202 б?л?мше ? Б?генбай батыр к?ш., 156, Сейфуллин к?ш. ?иылысы

№0602 б?л?мше ? А?сай-2, 9 А, 46 ? 47-жайлар

№ 0702 б?л?мше ? Рыс??лов да??., 95

№ 0802 б?л?мше ? ?л-Фараби да??., 19, ?Н?рлытау? кешен?, 1Б секторы, 1/2-офис

№0902 б?л?мше ? Назарбаев да??., 65

№ 1002 б?л?мше ? С?тбаев к?ш., 18 а, Желто?сан к?ш. ?иылысы (?аза?-Америка Университет?н?? ?имаратында)

№1202 б?л?мше ? Торай?ыров к?ш., 53/23

№ 1602 б?л?мше ? Т?ле би к?ш., 302, ?Идил А?су? ЖШС ?имаратында

№1702 б?л?мше  ? Шевченко к?ш., 100

№1802 б?л?мше ? Жандосов к?ш., 1

№2002 б?л?мше ? Абай да??., 151/115 (Радостовец к?ш. ?иылысы, ?Алатау? бизнес орталы?ыны? ?имаратында)

№2202 б?л?мше ? ?онаев к?ш., 1

№ 2302 б?л?мше ? Гоголь к?ш., 15

№2402 б?л?мше ? Розыбакиев к?ш., 111

№2502 б?л?мше ? ?л-Фараби да??., 38

№2702 Элит б?л?мшес? ? ?л-Фараби да??., 38

Б?л?мшелерд?? ж?мыс уа?ыты:

Ж?мыс к?ндер?: са?ат 09:00-ден ? 17:00-ге дей?н

Демалыс к?ндер?: сенб?, жексенб? ж?не мереке к?ндер?

Жайда санитариялы? ??деу ж?рг?зу:  са?ат 13:00-ден ? 14:00-ге дей?н

№ 0302 б?л?мше ? Р. Зорге к?ш., 16а

№0402 б?л?мше ? Т?ле би к?ш., 143а

№0502 б?л?мше ? Тимирязев к?ш., 42

Б?л?мшелерд?? ж?мыс уа?ыты:

Ж?мыс к?ндер?: са?ат 09:00-ден ? 17:00-ге дей?н

Сенб? к?н?: са?ат 09:00-ден ? 17:00-ге дей?н

Жексенб? ? демалыс к?н?

Жайда санитариялы? ??деу ж?рг?зу:  са?ат 13:00-ден ? 14:00-ге дей?н

Н?р-С?лтан ?аласында?ы филиалда:

№ 0301 б?л?мше ? М??г?л?к ел да??., 19

№ 0201 б?л?мше ? ?абанбай батыр да??., 15а

№ 0601 б?л?мше ? Бараев к?ш., 16

№ 0401 б?л?мше ? Б?генбай батыр да??., 54

Б?л?мшелерд?? ж?мыс уа?ыты:

Ж?мыс к?ндер?: са?ат 09:00-ден ? 17:00-ге дей?н

Демалыс к?ндер?: сенб?, жексенб? ж?не мереке к?ндер?

Жайда санитариялы? ??деу ж?рг?зу:  са?ат 13:00-ден ? 14:00-ге дей?н

№0501 б?л?мше ? Т?уелс?зд?к да??., 16/1

№ 0701 б?л?мше ? Иманов к?ш., 11, ?Н?рс?улет? БО

Б?л?мшелерд?? ж?мыс уа?ыты:

Ж?мыс к?ндер?: са?ат 09:00-ден ? 17:00-ге дей?н

Сенб? к?н?: са?ат 09:00-ден ? 17:00-ге дей?н

Жексенб? ? демалыс

Жайда санитариялы? ??деу ж?рг?зу:  са?ат 13:00-ден ? 14:00-ге дей?н

?ара?анды ?аласында?ы филиалда:

№ 0109 б?л?мше ? Алиханов к?ш., 5
№ 0209 б?л?мше ? Строителей к?ш., 25
№ 0309 б?л?мше ? Н. ?бд?ров да??., 5
№ 0409 б?л?мше ? Гоголь к?ш, 39
№ 0509 б?л?мше ? Ленин к?ш., 30
№ 0709 б?л?мше ? Бал?аш ?., ?араме?д? би к?ш., 4А

Б?л?мшелерд?? ж?мыс уа?ыты:

Ж?мыс к?ндер?: са?ат 09:00-ден ? 17:00-ге дей?н

Демалыс к?ндер?: сенб?, жексенб? ж?не мереке к?ндер?

Жайда санитариялы? ??деу ж?рг?зу:  са?ат 13:00-ден ? 14:00-ге дей?н

№ 0609 б?л?мше (Тем?ртау ?.) ? жабы?

Талды?ор?ан ?аласында?ы филиалда:

№ 0105 б?л?мше ? Абылай хан к?ш., 185-?имарат
№ 0205 б?л?мше ? ?абанбай батыр к?ш., 22А
№ 0305 б?л?мше ? Т?уелсiздiк к?ш., 68
№ 0405 б?л?мше ? ?теген батыр к., Батталханов к?ш., 17
№ 0505 б?л?мше ? ?апша?ай ?., 5 ы?шамаудан, 18а-?й
№ 0705 б?л?мше ? ?аскеле? ?., Абылай хан к?ш., 197
№ 0805 б?л?мше ? Жаркент ?., В. Юлдашев к?ш., 28

Б?л?мшелерд?? ж?мыс уа?ыты:

Ж?мыс к?ндер?: са?ат 09:00-ден ? 17:00-ге дей?н

Демалыс к?ндер?: сенб?, жексенб? ж?не мереке к?ндер?

Жайда санитариялы? ??деу ж?рг?зу:  са?ат 13:00-ден ? 14:00-ге дей?н

№ 0605 б?л?мше (СОО) ? жабы?

Жез?аз?ан ?аласында?ы филиалда

№ 0118 б?л?мше ? Мир к?ш., 26А
№ 0218 б?л?мше ? С?тбаев ?., С?тбаев да??., 110

Б?л?мшелерд?? ж?мыс уа?ыты:

Ж?мыс к?ндер?: са?ат 09:00-ден ? 17:00-ге дей?н

Демалыс к?ндер?: сенб?, жексенб? ж?не мереке к?ндер?

Жайда санитариялы? ??деу ж?рг?зу:  са?ат 13:00-ден ? 14:00-ге дей?н

Т?рк?стан ?аласында?ы филиалда

№ 0213 б?л?мше ? Сарыа?аш ?., Исмаилов к?ш., н/ж ?й

№ 0313 б?л?мше ? А?су а., Ж?бек жолы к?ш., 94-?им.

Б?л?мшелерд?? ж?мыс уа?ыты:

Ж?мыс к?ндер?: са?ат 09:00-ден ? 17:00-ге дей?н

Демалыс к?ндер?: сенб?, жексенб? ж?не мереке к?ндер?

Жайда санитариялы? ??деу ж?рг?зу:  са?ат 13:00-ден ? 14:00-ге дей?н

Б?зд?? жеке ж?не за?ды т?л?алар?а арнал?ан ?ашы?ты?тан ?ызмет к?рсету арналарын пайдаланулары?ызды ?т?нем?з, оанда Банкт?? барлы? ?ызметтер?н ?ашы?тан алу?а м?мк?нд?к берет?н функцияларды? толы? жиынты?ы бар.

Барлы? м?селелер бойынша мына телефондар ар?ылы ЦКБ Call-орталы?ына хаарласа аласыз:
Жеке т?л?алар ?ш?н:
+7 (727) 244 30 30
505 ? мобильд? телефоннан ?о?ырау шалу тег?н

За?ды т?л?алар ?ш?н:
+7 (727) 244 30 44
605 ? мобильд? телефоннан ?о?ырау шалу тег?н

??рметпен,
ЦентрКредит Банк?

Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-11-30 15:45:00
Банк ЦентрКредит – генеральный спонсор масштабного geek-фестиваля Almaty Geek Games Expo’23
2023-11-27 16:00:00
ЦентрКредит Банкі студенттерге арналған 2023 жылғы кейс-чемпионаттың демеушісі болды
Поиск по сайту