Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2021-09-21 00:00:00
ЦентрКредит Банк? ?Шотты ж?рг?зу? тариф?не енг?з?лген ?згер?ст?? к?ш? жойылып

??рметт? клиент!

2021 жыл?ы 27 тамызда банкт?? https://www.bcc.kz/ ресми сайтында бизнес-клиенттерге арнал?ан ?Банкт?к шот? б?л?м?н?? 1.2.5-т. тариф бойынша комиссия ??ныны? 2 990 те?ге м?лшер?не ?згерген? ж?н?нде хабарлама орналастырылды.

ЦентрКредит Банк? ?Шотты ж?рг?зу? тариф?не енг?з?лген ?згер?ст?? к?ш? жойылып, шот бойынша операцияларды б?л?мше ар?ылы ж?рг?зген кезде барлы? шоттарды ж?рг?зу ?ш?н ай сайын 1 900 те?ге м?лшер?ндег? б?ры?ны тарифт?? ?айта белг?ленген? туралы хабарлайды.

Орын ал?ан жа?дай ?ш?н кеш?р?м ?т?нем?з!

Банкт?к ?ызметт? барынша ?олайлы ету ?ш?н бизнеске арнал?ан о?ай ?р? ти?мд? шеш?мдер ? PRO ж?не PRO MAX ?ызметтер?н?? ти?мд? пакет?н ?сынамыз!

Пакеттер аясында келес? ?ызметтер ?олжет?мд?:

- шотты тег?н ашу ж?не ж?рг?зу

- BCC Business WEB/Mobile ?осымшаларына тег?н ?осылу

- бизнес-картаны? к?мег?мен шотты 24/7 режим?нде пайдалану

- айына те?гемен 50/200 тег?н т?лемдер жасау

- сонымен ?атар бас?а да арты?шылы?тар, толы? а?паратты 605 (мобильд? телефоннан ?о?ырау шалу) немесе +7 747 111 1605 (WhatsApp) телефондары ар?ылы б?луге болады.

О?ай. Ы??айлы. Ти?мд?.

С?зге деген ?ам?орлы?пен, ЦентрКредит Банк?

Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-11-27 16:00:00
Банк ЦентрКредит выступил спонсором Кейс - чемпионата 2023 для студентов
2023-11-24 16:00:00
Проведение плановых технических работ
Поиск по сайту