Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2018-03-15 00:00:00
ЦентрКредит Банк? банкт?? жай акцияларын сатып алу-сату м?м?лес? жасал?аны ж?н?нде м?л?мдед?
2018 жыл?ы 14 наурыздан бастап "Банк ЦентрКредит" А? пен "Цеснабанк" А? ?лестес ж?не байланысты т?л?алар болып табылмайды.

"Банк ЦентрКредит" акционерл?к ?о?амыны? (б?дан ?р? ? банк) баспас?з ?ызмет? банкт?? жай акцияларын сатып алу-сату м?м?лес? жасал?аны ж?н?нде м?л?мдед?.

Банкт?? орналастырыл?ан жай акцияларыны? жалпы саныны? 29,56% ?лес?н ??райтын "Цеснабанк" акционерл?к ?о?амына тиес?л? бол?ан жай акцияларды? барлы? пакет? "Банк ЦентрКредит" А?-ты? ?р? ?атысушылары Байсеитов Ба?ытбек Рымбек?лына, Ли Владислав Сединовичке ж?не жеке т?л?алар (миноритарлы акционерлер) тобына сатылды.

? Жасал?ан м?м?лен?? н?тижес? бойынша Ба?ытбек Байсеитовт?? ?лес? банк орналастыр?ан жай акцияларды? жалпы саныны? 48,07%-ын, Владислав Лид?? ?лес? банк орналастыр?ан жай акцияларды? жалпы саныны? 10,05%-ын ??рады, - деп хабарлады банк бас?армасыны? т?ра?асы ?алым Хусаинов.

Осыдан б?рын банк 2018 жыл?ы 15 а?панда ?сын?ан хатында ?аза?стан Республикасы ?лтты? Банк?н?? Ли Владислав Сединовичт?? банкт?? ?р? ?атысушысы м?ртебес?н алуына кел?с?м берген? ж?н?нде м?л?мдеген болатын.

Б??ан ?оса банк банкт?? Директорлар ке?ес?н?? 2017 жыл?ы 20 желто?санда?ы №223 ?аулысыны? нег?з?нде жариялан?ан "Банк ЦентрКредит" А?-ты? жай акцияларына айырбасталатын арты?шылы?ты акцияларын банкт?? бастамасымен сатып алу процедурасыны? ая?тал?аны туралы хабарлады.

Осылайша, 2018 жыл?ы 14 наурызда?ы жай-к?й? бойынша банкт?? арты?шылы?ты акцияларыны? 39 044 841 данасы сатып алынды, оны? ?ш?нде "Цеснабанк" А?-тан 8 366 560 дана акция ж?не "Цесна" ?аржы холдинг?? А?-тан 27 067 109 дана акция сатып алынды.

Банкт?? ресми хабарламасында: "2018 жыл?ы 14 наурыздан бастап "Банк ЦентрКредит" А? пен "Цеснабанк" А? ?лестес ж?не байланысты т?л?алар болып табылмайды?, ? деп к?рсет?лген.

"Банк ЦентрКредит" акционерл?к ?о?амы 1988 жыл?ы 19 ?ырк?йекте ??рыл?ан ж?не ?аза?станны? е? ал?аш?ы коммерциялы? банктер?н?? б?р? болып табылады. Банкт?? республика бойынша ке? тара?ан филиалды? жел?с? бар ж?не ?з?н?? 100-ден астам филиалдары мен б?л?мшелер?нде за?ды ж?не жеке т?л?алар?а ?ызмет к?рсетед?.

?осымша а?парат алу ?ш?н "Банк ЦентрКредит" А?-ты? баспас?з ?ызмет?не хабарласуды ?т?нем?з. Байланыс телефондары: +7 727 2598603, +7 727 2443048. asel.durbaeva@bcc.kz, irina.vassilets@bcc.kz, www.bcc.kz
Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-11-27 16:00:00
Банк ЦентрКредит выступил спонсором Кейс - чемпионата 2023 для студентов
2023-11-24 16:00:00
Проведение плановых технических работ
Поиск по сайту