Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2018-02-06 00:00:00
MasterCard SecureCode ? ?ау?пс?з сауда жасау сервис?
Интернет-т?лемдерд?? саны жыл сайын артып келед?. Сонды?тан интернет-д?кендерде ж?рг?з?лет?н т?лемдерд? ?ор?ау м?селес? б?рын?ыдан да ?зект? бола т?ст?. Алайда сауда жасау ы??айлылы?ы с?зд?? ?аражаты?ызды? ?ау?пс?зд?г?мен ты?ыз байланысты болуы ти?с, сол себепт? б?з MasterCard ж?не Maestro карталарын ?стаушылар ?ш?н SecureCode жа?а сервис?н енд?р?п жатырмыз.

Б?л ? осы технологияны ?олдаушы интернет-д?кендерде тауар ??нын т?леуд?? о?ай ?р? ?ау?пс?з т?с?л?. С?тт? енд?ру мен пайдаланушыларды? ма??лдауыны? ар?асында сервис ке? ?р?с алып, ?аз?р д?ние ж?з? бойынша 350 000-нан астам онлайн-д?кендерде пайдаланылады.

Т?лемдерд? ?ор?ау ??пия пароль ар?ылы ?амтамасыз ет?лед?, ол с?зге ?ана белг?л? болады ж?не интернет-т?лемдер ж?рг?зген кезде пайдаланылады.

Ж?йен? ?алай пайдалану ?ажет?
Сауда жаса?ан кезде с?зге 3 о?ай ?с-?рекет жасау ?ажет:
  1. SecureCode сервис?н ?олдайтын интернет-д?кенде картаны? деректемелер?н енг?з???з (Ба?дарлама?а ?атысушылар ?з сайттарында SecureCode логотип?н орналастырады, ал транзакция жаса?ан кезде ??пия кодты енг?зуд? ?сынады).
  2. Пароль к?рсет?лген SMS алы?ыз да, оны арнайы ?яшы??а енг?з???з. Ес???зде болсын, с?з парольд? енг?зуге 3 рет ?ана ?рекет жасай аласыз!
  3. Т?лемн?? д?рысты?ы растал?ан кезде, ?ау?пс?з транзакция ая?талады.
SecureCode сервис? ?ызметке ?осылуды талап етпейд?. Т?ркелу ж?не SecureCode парол?н алу тег?н ж?не комиссиясыз ж?рг?з?лед?.

505 (тег?н) немесе +7 (727) 244 77 77 н?м?р? ар?ылы сервист? пайдалану м?селелер? бойынша ке?ес алу?а, сондай-а? телефон н?м?рлер?н актуализациялау?а болады.

Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-11-27 16:00:00
Банк ЦентрКредит выступил спонсором Кейс - чемпионата 2023 для студентов
2023-11-24 16:00:00
Проведение плановых технических работ
Поиск по сайту