Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2022-04-13 00:00:00
ЦентрКредит Банк?н?? депозиттер?н?? рейтингтер? ? B1 де?гей?нде (болжам ?Т?ра?ты?)

Moody's халы?аралы? рейтинг агентт?г? ?Банк ЦентрКредит? А?-ты? (BCC) депозиттер?н?? B1 де?гей?ндег? ?за?мерз?мд? рейтингтер?н растады, болжам ?Т?ра?ты?.

BCC-д?? рейтингтер?н растау агентт?кт?? ба?алауы бойынша банкт?? операциялы? ортасы мен кредитт? ?теу ?аб?лет?н?? ел?м?здег? ?се т?скен т?уекелдерге ?атысты орны?ты болып ?алатынын б?лд?ред?. BCC-д?? ?за?мерз?мд? рейтингтер? бойынша ?Т?ра?ты? болжамы Moody's агентт?г?н?? банкт?? капиталдандыруы, к?р?ст?л?г? мен ?т?мд?л?г? жиынты? т?рде о?ан ?ара?анда жо?ары ??нсыздану?а ж?не ?аржыландыру талаптарын ?атайту?а байланысты сырт?ы т?уекелдерд? те?дест?ред? деген болжамын к?рсетед?.

BCC ?аза?станны? Ек?нш? де?гейдег? банктер?н?? рэнкинг?нде к?шбасшы орын?а ны? ие бола отырып, клиенттер ?ш?н ?олайлы ?р? о?ай шеш?мдер ?сынады.

Атал?ан рейтингтерд?? толы? т?з?м?мен Moody's агентт?г?н?? ресми баспас?з релиз?нен (с?лтеме) танысу?а болады.

?Банк ЦентрКредит? А? 1988 жылы ??рыл?ан ж?не заманауи технологияларды пайдалану ар?ылы ?олайлы банкт?к ?н?мдерге ба?ыттал?ан ?мбебап бизнес-модельге нег?зделген ?аза?станны? е? ал?аш?ы ?р? е? ?р? банктер?н?? б?р? болып табылады. Банкт?? ке? тара?ан ау?ымды филиалды? жел?с? бар ж?не ол ?аза?станны? барлы? ???рлер?ндег? за?ды ж?не жеке т?л?алар?а ?ызмет к?рсетед?. Толы? а?паратты банкт?? www.bcc.kz сайтынан алу?а болады.

Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-12-04 12:15:00
Жаңа жылды қарсы алыңыз – iPhone 15 Pro алыңыз!
2023-12-04 10:30:00
«SUCTF-2023-Red-Line»: киберқауіпсіздік саласындағы инновациялар
Поиск по сайту