Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Размер шрифта:
A A A
Цвет сайта:
Ц Ц Ц
Показывать изображения
Голосовой помощник
На сайте присутствует голосовой помощник
Вам необходимо выделить текст и нажать на кнопку громкости
Новости 2021-01-15 00:00:00
#картакарта иегерлер?н мерекемен ??тты?таймыз!

ЦентрКредит Банк?н?? танымал картасыны? е? ал?аш ашыл?ан к?н?не орай б?з банк?м?зд?? ресми сайттарында конкурстар жариялады?. Жо?ары д?режел? болаттан жасал?ан ал?аш?ы ?р? б?рден-б?р #IronCard картасыны? немесе саяхатшылар?а арнал?ан ?зд?к #TravelCard картасыны? игер? атану м?мк?нд?г?не ие болы?ыздар, сондай-а? атал?ан карталар?а ?ш жыл тег?н ?ызмет к?рсет?лед?.

Конкурс?а ?атысу ?ш?н:

?Instagram жел?с?ндег? @centercreditkz пара?шасына немесе Facebook жел?с?ндег? https://www.facebook.com/bcc.kz пара?шасына жазылы?ыздар;

?осы пост?а Instagram пара?ша?ызда stories ар?ылы немесе аккаунты?ыз ар?ылы репост жаса?ыздар;

?м?ндетт? т?рде б?зд?? @centercreditkz пара?шамызды белг?леп, #карткарта хэштег?н ?ойы?ыздар.

Конкурс ?тк?з?лет?н кезе?: 2021 жыл?ы 15 ?а?тардан бастап ?оса ал?анда 21 ?а?тар?а дей?н.

Же??мпаздар кездейсо? сандарды? генераторы ар?ылы 25 ?а?тарда т?келей эфирде аны?талады.

Сыйлы?тар:

Б?р #IronCard ? е? ?зд?к арты?шылы?тар ?сынатын металдан жасал?ан премиум санатында?ы карта.

Ек? #TravelCard ? кез келген саяхат ?ш?н ?ажет карта.

*Карталарды шы?ару ж?не олар?а 3 жыл бойы ?ызмет к?рсету м?лдем тег?н.

Конкурсты? ерекше талаптары:

1.       Сыйлы?ты? а?шалай немесе бас?а т?рдег? баламасы т?ленбейд? ж?не ?сынылмайды.

2.       ЦКБ-н?? ?ызметкерлер? мен ?лестес т?л?алары, ?Р бейрезиденттер? акция?а ?атыса алмайды.

3.       Же??мпаздарды та?дау: 3 ? нег?зг? же??мпаз, 2 резервтег? же??мпаз. Егер нег?зг? же??мпаз ?тыс ойыны ая?тал?аннан кей?нг? 24 са?атты? ?ш?нде байланыс?а шы?паса, онда конкурсты ?йымдастырушылар сыйлы?ты резервтег? же??мпаз?а тарту?а ???ылы.

4.       Акция ?тк?з?лет?н кезе? ?ш?нде ?йымдастырушы акцияны? талаптарына кез келген уа?ытта б?ржа?ты т?рт?ппен ?згер?стер енг?зуге немесе акцияны? ?тк?з?лу?н уа?ытша то?тату?а ???ылы.

Другие новости
Гарантирование депозитов
2023-12-08 16:50:00
Проведение плановых технических работ
2023-12-07 16:00:00
2024 жылы активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тапсыруды жоспарлаңыз
Поиск по сайту